דוד לאור - בית הקפה

צילום: דניאל גלזר


עיצוב מסעדה, עיצוב בית קפ, עיצוב מסחרי