3 יח' נופש
תל-אביב
80 מ"ר כולל
23-25 מ"ר ליח'


צילום: Laurent gravier