דירה למשפחה בת 5 נפשות
מרכז חולון
100 מ"רצילום: דניאל גלזר